Авторски права

Оваа веб-страница е сопственост на Здружението за културен и медиумски активизам КВИР СКВЕР Скопје. Сите права се задржани.

Секое копирање на дел или целосна репродукција на нашите содржини е забранета, освен во следниве случаи:

  • можете да ги печатите или да ги снимате на дискови нашите содржини само за лична употреба;
  • можете да ги копирате нашите содржини за лична употреба од трети лица само доколку го наведете веб-сајтот како извор на материјалите.

Во никој случај не смеете да ги копирате ниту да ги користите овие содржини без претходна пишана дозвола. Нивната репродукција е исто така забранета на веб-сајтови различни од КВИР СКВЕР Скопје како и други медиуми за електронска дифузија на информации.

Ве покануваме на македонската
премиера на британскиот филм
„Пас“, на 25 октомври 2018 во
киното Cineplexx во Скопје, сала 3
со почеток на проекцијата во
20 часот. Билетите се бесплатни.
ПОВЕЌЕ ИНФО »